Ly Sứ Quai C Trắng – Đen Bát Tràng 0.3L

49,000

.