Ly sứ Màu Bát Tràng Vẽ Vàng 0.22L + Dĩa

302,000

.