Ly sứ Màu Vẽ Vàng Bát Tràng 0.22L + Dĩa

302,000

.