Ly sứ Màu Vẽ Hoa Bát Tràng 0.22L + Dĩa

302,000

.