Dĩa oval Minh Long Hoàng Cung Sen Vàng 37cm

702,900

.