Dĩa oval Minh Long Hoàng Cung Hoàng Liên 37cm

2,838,000

.