Đĩa Sứ Đựng Gia Vị Bát Tràng Vẽ Chữ Thọ – Men Lam Cổ

50,000

.