Đĩa Sứ Đựng Đồ Ăn Bát Tràng Vẽ Phượng – Men Lam Cổ 22cm

220,000

.