Chén cơm Minh Long Mẫu Đơn IFP Trắng Ngà 11.5cm

28,600

.