Chén cơm Minh Long Loa Kèn Trắng 11.5cm

25,300

.