Chén cơm Minh Long Jasmine IFP Chỉ Vàng 11.5cm

27,500

.