Chén cơm Minh Long Hoàng Cung Sen Vàng 11.5cm

123,200

.