Chén cơm Minh Long Hoàng Cung Quốc Sắc 11.5cm

642,400

.