Chén cơm Minh Long Daisy IFP Trắng Ngà 11.5cm

20,900

.