Bộ Bàn Ăn Bát Tràng Vẽ Cảnh Tùng Hạc – Men Chàm Cổ

2,950,000

.