Bình hoa Minh Long Vẽ Tứ Linh – 50cm

33,000,000

.