Bình hoa Minh Long Vẽ Tứ Linh – 45cm

12,100,000

.