Bình hoa Minh Long Lộc Phát – Sen Vàng Nền Trắng – 28cm

2,750,000

.