Bình hoa Minh Long hỏa biến – Xanh Vân Ngọc 5 – 27cm

1,650,000

.